Obec Bechlín
Obec Bechlín

​​Bechlín 85, 411 86 Bechlín

​​kancelář: 416 844 000, 607 618 023

​​starosta: 416 844 025

​​ID zwfatth

​​ou.bechlin@tiscali.cz

Probíhá úprava webových stránek.

Výbory, komise

Finanční výbor - zajišťuje kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Zřízen zastupitelstvem obce v tomto složení: 

Jana Jonáková - předseda výboru 
Stanislava Riedlová - člen výboru 
Ing. Ladislav Soušek - člen výboru


Kontrolní výbor - kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
Zřízen zastupitelstvem obce v tomto složení: 
Stanislav Stanislav - předseda výboru 
Jitka Balšánková - člen výboru 
Gabriela Hubená - člen výboru 

 

 

Kulturní komise - zajišťuje kulturní a společenské akce ve spolupráci s občanskými sdruženími a spolky.
Zřízena starostou obce v tomto složení: 
Vladimíra Müllerová - předseda komise                                                                    
Milan Fiala - člen komise                                                                                       
Mgr. Zd. Fillerová Studená - člen komise    
Dagmar Jonáková - člen komise
                                                                            
Hana Opltová - člen komise         
Miluše Tiefenbachová - člen komise
                                                                
Ivona Vodičková - člen komise

 

Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu obce. Jemu předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce pověřuje výbory plněním úkolů. O provedených kontrolách pořizují výbory zápisy, které předkládají zastupitelstvu obce. Výbory jsou minimálně tříčlenné, jejich předsedou je vždy člen zastupitelstva obce. Výbory se schází podle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.

Komise zřizuje starosta obce jako své poradní a iniciativní orgány. Ze své činnosti se odpovídají starostovi obce, jemu předkládají svá stanoviska a náměty. V případě výkonu přenesené působnosti jsou výkonným orgánem obce. 

 

Klikací rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Bechlín - vila Augusta Švagrovského

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Foto