Obec Bechlín
Obec Bechlín

​​Bechlín 85, 411 86 Bechlín

​​kancelář: 416 844 000, 607 618 023

​​starosta: 416 844 025

​​ID zwfatth

​​ou.bechlin@tiscali.cz

Probíhá úprava webových stránek.

Zastupitelstvo obce

Členy Zastupitelstva obce Bechlín

pro volební období 2018-2022 byli zvoleni:

 

Carda Pavel

Mgr. Ing. Drobný Jan

Ing. Drobný Vladimír, Ph. D.

Fiala Milan - člen kulturní komise

Mgr. Fillerová Studená Zdeňka - člen kulturní komise

Jonáková Jana - předseda finančního výboru

Ing. Medek Jiří

Müllerová Vladimíra - předseda kulturní komise

Stanislav Stanislav - předseda kontrolního výboru

Suchý Alexander - starosta obce

Vocásek Jaroslav - místostarosta obce

 

Zastupitelstvo obce

  • je voleno z řad občanů obce v komunálních volbách
  • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon
  • volí ze svého středu starostu a místostarostu
  • zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby
  • může v částech obce zřizovat osadní výbory
  • jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,    v platném znění
  • je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce

 
Zasedání obce jsou vždy veřejná. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, v obcích, v nichž se volí rada obce, se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce, v obcích, v nichž se rada nevolí, nejméně jedenkrát za 2 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. Podrobnosti o jednání zastupitelstva obce jsou upraveny jednacím řádem.

 

Klikací rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Památní kámen k ukončení prvních pozemkových úprav - r.1925 "Kde stál zase stojí svobodný lid na svobodné půdě"

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Foto