Obec Bechlín
Obec Bechlín

​​Bechlín 85, 411 86 Bechlín

​​kancelář: 416 844 000, 607 618 023

​​starosta: 416 844 025

​​ID zwfatth

​​ou.bechlin@tiscali.cz

Probíhá úprava webových stránek.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemnou žádost o informaci lze podat osobně v podatelně obecního úřadu v úředních hodinách nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu obecního úřadu. Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, u právnických osob název, adresa sídla a IČO). Musí být srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována příliš obecně. Obec je povinna vyřídit všechny žádosti o informace ať už byly podány ústní nebo písemnou formou. Obec nemá právo odkazovat ústní dotazy v jednoduchých záležitostech na vyřízení pouze písemnou formou. Došlou písemnou žádost je nutno vždy zaevidovat do knihy došlé pošty. Starosta rozhodne, který ze zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu bude došlou žádost vyřizovat. Nutno vždy posoudit došlou žádost z hlediska toho, zda má všechny potřebné náležitosti a vztahuje se k působnosti obce. Pokud není ze žádosti zřejmé, co žadatel požaduje, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve obec žadatele k jejímu upřesnění. Nedostane-li od žadatele upřesnění informace, žádost zamítne. Pokud se informace vztahuje k činnosti jiného subjektu než obce, obec žádost odloží. Ví-li obec, do čí působnosti požadovaná informace patří, je povinna to žadateli sdělit. Obec může rovněž odkázat žadatele na již zveřejněnou informaci. Pokud však žadatel trvá na jejím poskytnutí, obec mu ji poskytne. Obec může za podmínek uvedených v § 7,9,10 a 11 zákona č.106/1999 Sb. omezit práva žadatele na poskytnutí informace. Kromě citovaného zákona je právo na informace dále omezeno zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Jestliže obec žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, zašle žadateli požadovanou informaci ve lhůtě stanovené zákonem č.106/1999 Sb. prostřednictvím držitele poštovní licence nebo mu oznámí, kdy si může požadovanou informaci na obecním úřadu vyzvednout. Pokud obec podané žádosti o informaci nevyhoví zcela nebo zčásti, vydá o tom obecní úřad rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 zákona č.106/1999 Sb. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele prostřednictvím držitele poštovní llicence.
O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Klikací rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Bechlín - r.1943

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Foto