Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace o činnosti obce lze získat:

- ústně v osobním styku se zaměstnanci obce, zařazenými do obecního úřadu a to vždy ve stanovených úředních hodinách na obecním úřadu,

- telefonickým dotazem na zaměstnance obce, zařazené do obecního úřadu,

- nahlédnutím na úřední desku obecního úřadu nebo na webové stránky obce, kde obec pravidelně zveřejňuje informace o své činnosti,

- nahlédnutím do dokumentu uloženého na obecním úřadu, lze umožnit žadateli, aby si pořídil kopii, výpis či poznámky,

- prostřednictvím faxového spojení,

- na základě písemné žádosti.
 

 

Lhůty pro poskytování informací:

- žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad,

- pokud je požadovaná informace zveřejněna, obec sdělí do 7 dnů žadateli údaj umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace,

- pokud je žádost nedostatečná, obec vyzve žadatele do 7 dnů, aby žádost doplnil nebo upřesnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení, žádost se odloží,

- pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obce, obec tuto žádost odloží a do 7 dnů informuje žadatele o odložení žádosti,

- obec poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti,

- lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, t.j. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

  a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách,

  b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,

  c) nutnost konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na  předmětu žádosti.

- obec musí v základní lhůtě 15 kalendářních dnů informovat žadatele o prodloužení lhůty a o důvodech, které ji k tomu vedly,

- lhůta pro podání odvolání je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.