Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu rozhoduje krajský úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Pravomocné rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.