Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec provozuje svoji činnost za podmínek stanovených zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení. Rozhodujícím principem fungování obce je princip samosprávy - obec spravuje své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanoveném citovaným zákonem a v souladu se svými potřebami. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.